Polityka prywatności serwisu www.alabastro.store

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Aleksandra Kastylijska z siedzibą w ul. Adamskiego 11 40-069 Katowice NIP 6342965979 REGON 384094035.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 1. Aleksandra Kosakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kastylijska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6342965979, REGON 384094035, a także:
 2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
 3. banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,
 4. podwykonawcy, dostawcy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Aleksandra Kastylijska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kastylijska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6342965979, REGON 384094035 w celu przygotowania, produkcji, konfekcjonowania, pakowania i wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,
 5. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
 6. biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,
 7. biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,
 8. kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,
 9. operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie;

przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Aleksandrą Kastylijską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Aleksandra Kastylijska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6342965979, REGON 384094035 i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies pozwalają nam: zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz, pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie, pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych, ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie, korzystać z narzędzi analitycznych. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. W przypadku podania danych w formularzu, dane te będę przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. formularza kontaktowego.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.alabastro.store. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

12. Podczas zakładania konta użytkownika, wymagane jest podanie podstawowych danych takich jak: adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło. Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w koncie użytkownika jest wykonanie umowy o prowadzenie konta w sklepie, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu sklepu. Twoje dane osobowe zawarte w koncie użytkownika są przetwarzane przez czas funkcjonowania konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie konta w sklepie, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu konta, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem sklepu zamówień.

13. Podczas składania zamówienia, w celu jego poprawnej realizacji, jest wymagane podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podałeś wcześniej takie dane w swoim koncie użytkownika, to dane te zostaną automatycznie podstawione do formularza zamówienia, ale zawsze masz możliwość ich modyfikacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.

14. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w naszej dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

15. Podczas składania reklamacji dotyczącej kupionych produktów, a także w przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu, przekazujesz nam dane, które my przetwarzamy w celu realizacji procedur potrzebnych w przypadku reklamacji oraz odstąpienia od umowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

16. Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, tym samym przekazujesz nam swój adres e-mail oraz inne dane osobowe, jeżeli takie zostały zawarte w wiadomości. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Wszystkie dane, które zostały nam przekazane podczas kontaktu e-mailowego przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi oraz obsługi Twojego zapytania. Informujemy, że treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

17. Pliki cookies służą nam również do śledzenia statystyk strony (rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz do śledzenia: liczby odwiedzających, czasu spędzonego na naszej stronie itd.). W tym zakresie wykorzystujemy Google Analitycs. Wszystkie zbierane przez nas informacje są anonimowe, dzięki czemu nie pozwalają na identyfikację użytkowników.

18. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.